Política de l’entitat

 

La Unitat d’Empresa del Consell Comarcal de la Selva té com a objectiu que la qualitat del servei que ofereix sigui un fidel reflex de les expectatives de cada client i usuari.

 

Per aquest motiu, s’aplicaran principis i pràctiques de gestió de la qualitat i de millora contínua per aconseguir els compromisos adquirits, i s’establiran objectius quantificables (sempre que sigui possible) amb els quals es controlaran els progressos realitzats per assolir-los

 

Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

 

  1. La intenció de la Unitat d’Empresa del Consell Comarcal és aconseguir la satisfacció dels clients i usuaris. A més, també es compromet a acomplir amb les exigències contractuals fixades pel client, així com els requisits legals i reglamentaris.
  2. L’aplicació de la política de qualitat exigeix la integració activa de tot l’equip humà de la Unitat d’Empresa. Per tant el Consell Comarcal es compromet a formar i desenvolupar professionalment el personal i a fer mantenir el seu interès en la consecució de la política de qualitat de l’entitat.
  3. El Cap del Departament de Serveis a la Ciutadania és el responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat, comprovant la seva execució mitjançant els corresponents controls.
  4. La Unitat d’Empresa del Consell Comarcal defineix i revisa a intervals definits uns objectius de qualitat que ens permetran avançar en la millora contínua del sistema de Gestió de Qualitat. Per fer-ho, s’analitza l’activitat per detectar els punts dèbils i treballar pel seu control i millora.